Přihlášení filmu

Přihlašování filmů do 22. FFFI MU

Chceš točit filmy? Chceš se ukázat? Chceš ukázat svůj úhel pohledu? Máš nápad a potřebuješ nakopnout?

Tak tohle je tvoje jedinečná příležitost! Natoč krátký film, přihlaš ho na 22. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a vyhraj. Deadline? 19. dubna 2022, tak neotálej!

S námi můžeš ukázat svoji tvorbu před stovkami lidí a pokud tvůj snímek zaujme porotu nebo diváky, budeš oceněn i cenami.

Už jsi náš?

Stále váháš a potřebuješ více technických a organizačních detailů? Přečti si pravidla 👇🏻 (v případě potíží s přihlašováním prosím kontaktuj festival-tech@fi.muni.cz, jsou to kámoši)

Propozice 22. FFFI MU

Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity je festival krátkých amatérských filmů. Festivalový večer se bude konat na Fakultě informatiky MU, v Univerzitním kině Scala a zároveň se bude streamovat pro diváky na YouTube a to v pátek 20. května 2022 od 19 hodin.

Podmínky pro přijetí filmu na 22. Filmový festival FI MU jsou:

 1. Do soutěže mohou být přijata amatérská audiovizuální díla libovolného žánru i formy zpracování (hraná, animovaná) v délce do 8 minut
 2. Tvůrci filmu nesmí být profesionálové v tvorbě audiovizuálních děl
 3. Snímek nesmí být starší než 3 roky
 4. Snímek nesmí porušovat žádná autorská práva
 5. Film může přihlásit pouze jeden z jeho autorů, a to se souhlasem všech spoluautorů díla

Přihlášení je zdarma.

Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:

Hlasováním odborné porotyDiváckou anketou

Snímky je nutné přihlásit do 19. dubna 2022 pomocí online formuláře přes odkaz výše. Každý příspěvek musí mít výstižný název. Součástí přihlášky musí být též doprovodný text se stručnou anotací snímku. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo bez předání k posouzení Programovému výboru vyloučit příspěvky, které nesplňují výše uvedené podmínky, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou. Každý autor/autorský kolektiv může přihlásit na festival maximálně tři samostatné snímky. Výběr snímků k projekci a dramaturgii večera určí ředitel festivalu s vyučujícími předmětu PV113 Produkce filmového díla. Tato interní porota není shodná s odbornou porotou, která finálně určí vítězné pozice. Na zařazení do programu festivalu není právní nárok.

Autoři budou o přijetí či nepřijetí díla k projekci na festivalu informování pomocí kontaktů uvedených v přihlášce. Snímky vybrané Programovým výborem budou během 22. Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity streamovány na YouTube a promítány na plátnách v Brně.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny budou vydány na základě oboustranné dohody autora s pořadateli 22. Filmového festivalu Fakulty informatiky MU.

Přihlášením audiovizuálního díla (filmu) přihlašující prohlašuje, že disponuje právem dílo takto užít a že disponuje oprávněními k dílům ve filmu užitým.

Přihlášením filmu přihlašující poskytuje pořadateli bezplatnou licenci k promítnutí díla v rámci Filmového festivalu Fakulty informatiky MU.

Autor přihlášením snímku dále MU poskytuje nevýhradní bezplatnou licenci k uchování rozmnoženiny k případnému promítání díla v rámci výuky a propagaci FFFI MU a k neveřejnému promítání pro akademickou obec MU. Územní a množstevní rozsah licence je neomezený. Oprávnění jsou udělována na celou dobu trvání příslušných práv.

Finanční ceny pro nejlepší filmy dle hlasování poroty:

 1. místo – 5000 Kč
 2. místo – 3000 Kč
 3. místo – 2000 Kč

Povinné technické specifikace pro filmy:

 • Formát (kodek) videa: H.264 (doporučený), MPEG-4 Part 2

 • Formát (kodek) audia: WAV, FLAC, MP3 (bitrate u MP3 alespoň 192 kbps)

 • Frame rate videa: 24 fps

 • Titulky: anglické ve formátu SRT nebo ASS

 • Kontejner: MP4 (doporučené), M4V, MKV

 • Rozlišení: na šířku alespoň FullHD (t.j. 1920)

 • Bitrate: 10 - 20 Mbps

 • Hlasitost: max. -3dB

 • Velikost: max. 2GB

Doporučení:

 • Včas ověřte, že platforma YouTube nedetekuje ve vašem filmu porušení autorských práv.

 • Pokud je potřeba platformě YouTube doložit, že držíte licenční práva na použitý materiál, kontaktujte nás na festival-tech@fi.muni.cz.