Přihlášení filmu

Přihlašování filmů do 23. FFFI MU

Točíš filmy? Nebojíš se překračovat hranice? Hledáš důvod proč realizovat svůj nápad?


Tak to si tu správně! Natoč krátký film a přihlaš ho na 23. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity! Deadline je 9. dubna 2023, tak si pospěš!


S námi můžeš ukázat svoji tvorbu před stovkami lidí a pokud tvůj snímek zaujme porotu nebo diváky, budeš odměněný i cenami.


Tak co, už přihlašuješ?Ještě jsme tě nepřesvědčili? Pro více technických a organizačních detailů si přečti pravidla (a v případě potíží s přihlašováním prosím kontaktuj festival-tech@fi.muni.cz).


Propozice 23. FFFI MU

Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity je festival krátkých amatérských filmů. Festivalový večer se bude konat na Fakultě informatiky MU v pátek 19. května 2023 od 19 hodin.


Podmínky pro přijetí filmu na 23. Filmový festival FI MU jsou:

 1. Do soutěže mohou být přijata amatérská audiovizuální díla libovolného žánru i formy zpracování (hraná, animovaná) v délce do 8 minut.
 2. Tvůrci filmu nesmí být profesionálové v tvorbě audiovizuálních děl.
 3. Snímek nesmí být starší než 3 roky.
 4. Snímek nesmí porušovat žádná autorská práva.
 5. Film může přihlásit pouze jeden z jeho autorů, a to se souhlasem všech spoluautorů díla.

Přihlášení je zdarma.


Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:


 • hlasováním odborné poroty
 • diváckou anketou

Snímky je nutné přihlásit do 9. dubna 2023 pomocí online formuláře přes odkaz výše. Každý příspěvek musí mít výstižný název. Součástí přihlášky musí být též doprovodný text se stručnou anotací snímku, titulní fotografie a anglické titulky (v případě cizojazyčného snímku české titulky). Doporučuje se i video anotace o maximální délce 30 sekund, která bude na festivalu promítnuta před vaším filmem.


Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo bez předání k posouzení Programovému výboru vyloučit příspěvky, které nesplňují výše uvedené podmínky, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou. Každý autor/autorský kolektiv může přihlásit na festival maximálně tři samostatné snímky. Výběr snímků k projekci a dramaturgii večera určí ředitel festivalu s vyučujícími předmětu PV113 Produkce filmového díla. Tato interní porota není shodná s odbornou porotou, která finálně určí vítězné pozice. Na zařazení do programu festivalu není právní nárok.


Autoři budou o přijetí či nepřijetí díla k projekci na festivalu informování pomocí kontaktů uvedených v přihlášce. Snímky vybrané Programovým výborem budou během 23. Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity promítány na plátnech v Brně.


Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny budou vydány na základě oboustranné dohody autora s pořadateli 23. Filmového festivalu Fakulty informatiky MU.


Věcné ceny budou vítězům předávány osobně na festivalu. Pokud se autor (či zástupce autora) vítězného filmu nezúčastní předávání cen osobně, má možnost vyzvednout si ceny na Fakultě informatiky MU v Brně do doby jednoho měsíce po skončení festivalu (19. 6. 2023) v opačném případě ceny propadávají (domluva vyzvednutí s organizátory na festival-org@fi.muni.cz).


Přihlášením audiovizuálního díla (filmu) přihlašující prohlašuje, že disponuje právem dílo takto užít a že disponuje oprávněními k dílům ve filmu užitým.


Přihlášením filmu přihlašující poskytuje pořadateli bezplatnou licenci k promítnutí díla v rámci Filmového festivalu Fakulty informatiky MU.


Autor přihlášením snímku dále MU poskytuje nevýhradní bezplatnou licenci k uchování rozmnoženiny k případnému promítání díla v rámci výuky a propagaci FFFI MU a k neveřejnému promítání pro akademickou obec MU. Územní a množstevní rozsah licence je neomezený. Oprávnění jsou udělována na celou dobu trvání příslušných práv.


Ceny pro nejlepší filmy dle hlasování poroty a divácké ankety:

 1. místo – 5000 Kč
 2. místo – 3000 Kč
 3. místo – 2000 Kč

Věcné ceny od partnerů festivalu


Povinné technické specifikace pro filmy:

 • Formát (kodek) videa: H.264 (doporučený), MPEG-4 Part 2

 • Formát (kodek) audia: WAV, FLAC, MP3 (bitrate u MP3 alespoň 192 kbps)

 • Frame rate videa: 24 fps

 • Titulky: anglické ve formátu SRT nebo ASS

 • Kontejner: MP4 (doporučené), M4V, MKV

 • Rozlišení: na šířku alespoň FullHD (t.j. 1920)

 • Bitrate: 10 - 20 Mbps

 • Hlasitost: max. -3dB

 • Velikost: max. 2GB


Doporučení:

 • Včas ověřte, že platforma YouTube nedetekuje ve vašem filmu porušení autorských práv.

 • Pokud je potřeba platformě YouTube doložit, že držíte licenční práva na použitý materiál, kontaktujte nás na festival-tech@fi.muni.cz.