O festivalu

Filmový festival Fakulty informatiky je festival krátkých filmů, který vznikl v roce 2000 jako přehlídka snímků vyrobených studenty Masarykovy univerzity. Od roku 2019 je však festival rovněž otevřený externím filmům. Přispívají tak zejména studenti středních a vysokých uměleckých škol po celé České republice i na Slovensku.Festival je unikátní v tom, že je takřka celý připravován studenty Masarykovy univerzity v rámci předmětu PV174 (do roku 2023 byl připravován v rámci PV113). Studenti se mohou podílet na organizaci či PR festivalu, mají možnost tvořit vizuál, videa a webové stránky pro festival či spravovat technické zázemí, případně se mohou podílet na tvorbě filmů pro festival v předmětech PV113 a PV110.