Úvodem

Vážení přátelé filmového umění,

srdečně vás zveme na Filmový festival Fakulty informatiky, kde letos již pošestnácté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. proběhne promítání původních autorských filmů dne 20. 5. 2016 od 19:30 již tradičně na Fakultě informatiky MU. Novinkou je souběžné promítání v Univerzitním kině Scala.

Letošní ročník má motto Chceš to taky?

Uvidíte výsledek snahy studentů MU o vyjádření se filmovou řečí, kdy desítku profesí, prakticky vše od námětu až po produkci, si dělají studentské týmy svépomocí, pod mentorstvím pedagogů. I letos se do přípravy zapojili studenti několika fakult MU (a také studenti herectví JAMU).

Nakonec si každý divák bude moci vybrat své nejoblíbenější snímky, které navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají věcné ceny sponzorů. 

Vstup na festival je zdarma! 

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl, Josef Víšek