Partneři

Filmový festival Fakulty informatiky MU (FF FI MU) pod záštitou Laboratoře elektronických a multimediálních aplikací (LEMMA)


Typy spolupráce:


Bronzové partnerství (od 10 000 Kč)

 • užití Vašeho loga na všech festivalových tiskovinách, t. j.:

 • plakáty, které umisťujeme v prostorách fakult, kolejích a po Brně v kavárnách, kinách apod.,

 • letáky, které v Brně roznášíme na veřejnosti, partnerských akcích a po fakultách univerzit,

 • festivalové brožury s programem večera, které rozdáváme každému návštěvníkovi festivalu;

 • propagace společnosti formou loga na webových stránkách festivalu a našich sociálních sítích (Facebook, událost, Instagram); 

 • propagace loga společnosti ve video materiálech festivalu (trailer, vysílání programu festivalu);

 • vyhrazené VIP místa pro zástupce společnosti;

 • zmínění partnerství moderátory během programu festivalu.


Stříbrné partnerství (od 20 000 Kč)

Vše zahrnuté v Bronzovém partnerství a navíc nabízíme:

 • propagace společnosti na našich sociálních sítích formou specializovaného příspěvku dle dohody (Facebook, Instagram, Reels);

 • možnost umístění propagačních předmětů nebo letáků v prostorách Fakulty informatiky MU během konání festivalu;

 • možnost umístění roll-upů přímo v prostorách FI MU (kromě promítací místnosti);

 • umístění reklamy do festivalové brožury do velikosti poloviny stránky brožury.


Zlaté partnerství (od 30 000 Kč)

Vše zahrnuté v Stříbrném partnerství a navíc nabízíme:

 • možnost umístění vlastního stánku v prostorách FI MU v den konání festivalu;

 • možnost umístění roll-upů přímo v hlavní promítací místnosti;

 • umístění reklamy do festivalové brožury do velikosti celé stránky brožury;

 • možnost osobního předávání cen vítězům.


Generální partnerství (od 40 000 Kč, max. 1 partner)

Vše zahrnuté v Zlatém partnerství a navíc nabízíme:

 • promítání reklamního spotu v průběhu festivalu;

 • nejlepší umístění a největší velikost logotypu v materiálech;

 • další možnosti propagace dle dohody jako například představení společnosti před vyhlašováním cen, možnost vyhlásit vlastní cenu či možnost natočení propagačního videa pro Vaši společnost. V tomto bodě jsme otevřeni i Vašim návrhům.


Finanční dary uskutečníme formou účelové darovací smlouvy FI MU (preferovaná forma, partner si snižuje základ daně). Výjimečně mohou být realizovány i přímou objednávkou festivalové reklamy (u FI MU, jako hospodářská činnost, kdy jsou částky navýšené o režie a DPH).


Pokud Vás tato nabídka spolupráce zaujala, nebo máte jiné nápady na Vaši propagaci, velice rádi Vám poskytneme podrobné informace, včetně zaslání archivního festivalového USB a ukázek festivalových brožurek a letáků z předcházejících ročníků.


Kontaktuje nás prosím na následujícím emailu:  festival-org@fi.muni.cz  


P.S.: Pokud Vám nevyhovuje žádná z uvedených forem partnerství, můžete nás podpořit i materiální formou, jako například reklamními předměty, materiály, nebo dalšími produkty které Vaše firma vytváří. Většinou jsou použity jako ceny pro vítěze festivalu, případně pro soutěže před festivalem. Taktéž se můžete stát naším mediálním partnerem, nebo jinak pomoci organizaci festivalu.