kamera fb link youtube link

Vstup zdarma!

pivo

Jako každý rok, je i letos vstup na festival zdarma. Peněženky doma ale raději nenechávejte, někde se přece musí po festivalu zakotvit.

Start v 19:30!

zmrzlina

Dveře Fakulty informatiky se otevírají v 19:00 a o půl hodiny později začíná projekce. Nejlepší místa se zabírají jako první, tak dojděte včas!

Zase na FI!

zemekoule

Ač nám Fakultu informatiky z poloviny zbourali a zase postavili, najdete ji stále na stejné adrese: Botanická 68A, FI MUNI Brno.

fotka festivalu fotka festivalu fotka festivalu fotka festivalu

FFFI už po čtrnácté!

Vážení přátelé filmového umění,
srdečně vás vítáme na Filmovém festivalu Fakulty informatiky, kde letos již počtrnácté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Michala Kozubka, Ph.D. a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA proběhne promítání původních autorských filmů dne 15. 5. 2014 večer v rámci oslav 20. výročí založení Fakulty informatiky.

Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů, vše od námětu až po produkci si dělají studenti pod vedením sami. Do přípravy se zapojili studenti několika fakult Masarykovy univerzity a také studenti JAMU.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl

Více o festivalu...

Festival má nyní stránky na Wikipedii: zde.

plakat letak

Promítání a beseda s autory v kině Art

Chcete zhlédnout ty nejlepší snímky z předchozích ročníků festivalu? Potom se neváhejte zúčastnit promítání s názvem To nejlepší z FFFI n. 1 a To nejlepší z FFFI n. 2 dne 6. a 13. května v kině Art. Součástí promítání budou také besedy s autory. Na výběr letošních snímků a čerstvé zážitky našich filmařů se můžete těšit 20. května 2014, kdy se uskuteční Ozvěny Filmového festivalu Fakulty informatiky.