LEMMA FI MU uvádí
Botanická 68aFI MUNI, Brno 17. 5. 2012 Otevření v 19.00 Promítání v 19.30 Vstup zdarma
Film máme v krvi…

Náš festival

Filmový festival Fakulty informatiky je výsledkem úsilí studentů Masarykovy univerzity, kteří během dvou semestrů v předmětech PV110 Základy filmové řeči a PV113 Produkce audiovizuálního díla absolvují kompletní přípravu filmu, často bez předchozích zkušeností. V malých týmech i jednotlivě prochází od námětů přes literární a technické scénáře, produkci, střih, postprodukci a zvládají práci scénáristů, režisérů, kameramanů, zvukařů, produkčních, střihačů, herců a dalších.

Hotové snímky různých žánrů i technických přístupů jsou veřejně promítány na květnovém festivalu na půdě FI MU před více než šesti sty diváků a nejlepší snímky jsou oceněny odbornou porotou a hlasováním diváků v sálech. Vítězové obou cen si odnesou věcné ceny od sponzorů a získají i putovní trofej - sošku Filmobola.

První filmový festival vznikl v roce 2001 z nadšení z nových možností digitálního zpracování videa, z potřeb identifikovaných při přípravě CD Všech pět pohromadě a z touhy studentů FI vytvořit si svůj vlastní film, vyjádřit se jak slovem, tak obrazem. Během jednoho semestru vzniklo deset filmových etud, od počáteční autorovy představy, přes scénář po produkci, digitální střih a přípravu festivalu. Úspěch byl nevídaný, jak vystihla redaktorka studentského časopisu Informagika: „Fakt, že pod rukama informatiků vzniklo deset vtipných snímků, mi připadá podobně neuvěřitelný jako možnost, že deset angličtinářů napíše operační systém.“ Festival se od té doby opakoval již každoročně a laťka kvality i návštěvnost festivalu se neustále zvyšuje.

Nad letošním festivalem přijal záštitu primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA. a děkan Fakulty informatiky prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Složení poroty

Odborná porota

Zástupce mediálního partnera

Vyučující předmětů PV110, PV113

Děkan Fakulty informatiky

Statut festivalu

Filmový festival „XII. Filmový festival Fakulty informatiku“ je přehlídka (dále FFFI), kterou vyhlašuje a pořádá Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. FFFI přijímá, bez ohledu na žánr, filmy od studentů, či absolventů Masarykovy univerzity, kteří jsou hlavními autory snímku. Hlavním cílem a účelem FFFI je zejména podpořit akademickou produkci krátkých filmů.

Vstup na FFFI je zdarma.