Přihlášení filmu
Přihlašování již skončilo.Chceš točit filmy? Chceš se ukázat? Máš nápad a potřebuješ nakopnout?
Tak tohle je tvoje jedinečná příležitost! Natoč krátký film, přihlas ho na 19. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a vyhraj.
S námi můžeš ukázat svoji tvorbu před stovkami lidí, uvidíš svůj film na velkém plátně a pokud tvůj snímek zaujme porotu nebo diváky, budeš oceněn hodnotnými peněžními i věcnými cenami. Deadline pro přihlášení filmu je 14. dubna 2019.

Studenti / bývalí studenti MU
Zavítejte na stránky Webového video archivu laboratoře LEMMA, pokud ještě nejste v systému registrováni, vyplňte registrační formulář a jako důvod uveďte Přihlášení filmu na FFFIMU 2019, vyčkejte na schválení Vaší registrace (upozorňujeme, že jde o ruční, nikoliv o okamžité automatické schvalování, což může nějakou dobu trvat), vyplňte krátky formulář a v políčku Skupina vyberte Filmový festival FI MU #19 – externí filmy. Vyplněný formulář odešlete kliknutím na Přidat projekt. V případě komplikací nás kontaktujte na emailu festival-tech@fi.muni.cz

Externí tvůrci
Pro přihlášení filmu vyplňte údaje o filmu ve formuláři na adrese
https://is.muni.cz/go/fffimu-2019-prihlas-film . V případě komplikací nás kontaktujte na emailu festival-tech@fi.muni.cz

Technické specifikace
Maximální velikost nahrávaného videa jsou 2 GB.
Doporučený formát (kodek) videa: H.264 (x264), (popř. MPEG-4 Part 2 ASP (XviD), MPEG2)
Podporované kontejnery: AVI, MP4 (doporučené), M4V, MKV
Doporučený formát audia: WAV, FLAC, MP3 (bitrate u MP3 alespoň 192 kbps)
Doporučené rozlišení: FullHD nebo HD (tzn. 1920x1080 nebo 1280x720)
Doporučený bitrate: 5 - 20 Mbps u x264 a XviD, 10 - 20 Mbps u MPEG2


Vítězové budou vyhlášeni ve dvou kategoriích

  1. Neprofesionální tvůrci

  2. Profesionálové

Do soutěže mohou být přijata audiovizuální díla libovolného žánru i formy zpracování (hraná, animovaná) v délce 1–10 minut.

Podmínkou pro přijetí díla (jen do soutěžní) sekce je zakomponování zřetelného, všeobecně srozumitelného a pro celkové vyznění díla nikoli zanedbatelného prvku odkazujícího k Masarykově univerzitě. Způsob splnění této podmínky je ponechán kreativitě autora – může jít o zvolené prostředí, všeobecně známou postavu MU, historické události, fakta apod. Snímek je nutné přihlásit do 14. dubna 2019.

Úplné znění pravidel