Přihlášení filmu
Chceš točit filmy? Chceš se ukázat? Máš nápad a potřebuješ nakopnout?
Tak tohle je tvoje jedinečná příležitost! Natoč krátký film, přihlas ho na 19. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a vyhraj.
S námi můžeš ukázat svoji tvorbu před stovkami lidí, uvidíš svůj film na velkém plátně a pokud tvůj snímek zaujme porotu nebo diváky, budeš oceněn hodnotnými peněžními i věcnými cenami. Deadline pro přihlášení filmu je 14. dubna 2019.

Studenti / bývalí studenti MUNI
Zavítejte na stránky Webového video archivu laboratoře LEMMA, vyplňte krátky formulář a v políčku Skupina vyberte Filmový festival FI MU #19 – externí filmy. Vyplněný formulář odešlete kliknutím na Přidat projekt. V případě komplikací nás kontaktujte na emailu festival-tech@fi.muni.cz

Externí tvůrci
Pro přihlášení filmu vyplňte údaje o filmu ve formuláři na adrese
https://is.muni.cz/go/fffimu-2019-prihlas-film . V případě komplikací nás kontaktujte na emailu festival-tech@fi.muni.cz


Vítězové budou vyhlášeni ve dvou kategoriích

  1. Neprofesionální tvůrci

  2. Profesionálové

Do soutěže mohou být přijata audiovizuální díla libovolného žánru i formy zpracování (hraná, animovaná) v délce 1–10 minut.

Podmínkou pro přijetí díla (jen do soutěžní) sekce je zakomponování zřetelného, všeobecně srozumitelného a pro celkové vyznění díla nikoli zanedbatelného prvku odkazujícího k Masarykově univerzitě. Způsob splnění této podmínky je ponechán kreativitě autora – může jít o zvolené prostředí, všeobecně známou postavu MU, historické události, fakta apod. Snímek je nutné přihlásit do 14. dubna 2019.

Úplné znění pravidel