Úvod
Milí fanoušci filmového umění a studentských snímků,

s potěšením Vám oznamujeme, že 19. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity proběhne 19. 5. 2019. Bude se konat paralelně na dvou místech, v Univerzitním kině Scala a v prostorách Fakulty informatiky. Letošní ročník festivalu se od předchozích zcela odlišuje tím, že je zařazen do programu festivalu MUNIFESTO, jenž je pořádán v rámci oslav 100. výročí založení MU.  Jednou z podmínek pro účast v soutěžní sekci se tak stává zabudování odkazu na Masarykovu univerzitu do filmu.

Soutěžní sekce festivalu se dělí na dvě části – na krátkometrážní snímky profesionálních tvůrců a na snímky tvůrců neprofesionálních. V rámci soutěžní sekce neprofesionálních tvůrců budou promítány snímky z dílen studentů, zároveň je však přihlašování snímků otevřeno široké veřejnosti. Na rozhodování o tom, který snímek získá první příčku, se bude podílet nejen odborná porota ale také diváci. Soutěžní sekce filmů z dílen tvůrců profesionálních je otevřena široké veřejnosti a bude hodnocena pouze odbornou porotou.

Nutno dodat, že organizátoři této akce nepochází pouze z lůna Fakulty informatiky, najdeme mezi nimi zástupce téměř ze všech fakult univerzity. Festival je realizován v rámci předmětu PV113, kde studenti pracují pod vedením mentorů, tedy těch studentů, kteří se na organizaci podíleli v rámci ročníků předchozích. Zkušenosti jsou jim předávány taktéž prostřednictvím pedagogů a v neposlední řadě také lidmi z praxe. Pro letošní ročník si studenti zvolili zdánlivě prázdné téma „NIC“. Ve skutečnosti nás toho ovšem čeká MNOHO.

Festival proběhne pod záštitou děkana Fakulty informatiky, Masarykovy univerzity prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.