O festivalu

Filmový festival Fakulty informatiky je výsledkem úsilí studentů Masarykovy univerzity, kteří během dvou semestrů v předmětech PV110 Základy filmové řeči PV113 Produkce audiovizuálního díla absolvují kompletní přípravu filmu. V malých týmech i jednotlivě prochází od námětů přes literární a technické scénáře, produkci, střih, postprodukci a zvládají práci scénáristů, režisérů, kameramanů, zvukařů, produkčních, střihačů, herců a dalších profesí filmového řemesla.

Hotové snímky různých žánrů i technických přístupů jsou veřejně promítány v květnu na půdě FI MU a v Univerzitním kině Scala před více než tísicovkou diváků a ty nejlepší jsou oceněny odbornou porotou a hlasováním diváků v sálech. Vítězové obou kategorií si odnesou věcné ceny od sponzorů a získají i putovní trofej - sošku Filmobola.

Filmový festival vznikl v roce 2001 z nadšení z nových možností digitálního zpracování videa, z potřeb identifikovaných při přípravě CD Všech pět pohromadě a z touhy studentů FI vytvořit si svůj vlastní film, vyjádřit se jak slovem, tak obrazem. Během jednoho semestru vzniklo deset filmových etud, od počáteční autorovy představy přes scénář až po produkci, digitální střih a přípravu festivalu. Úspěch byl nevídaný, jak vystihla redaktorka studentského časopisu Informagika: „Fakt, že pod rukama informatiků vzniklo deset vtipných snímků, mi připadá podobně neuvěřitelný jako možnost, že deset angličtinářů napíše operační systém.“ Festival se od té doby opakoval již každoročně a laťka kvality i návštěvnost festivalu se neustále zvyšuje.

Festival se koná v rámci Dies academicus.


building


Statut festivalu


„Filmový festival Fakulty informatiky“ (dále FFFIMU) je přehlídka, kterou vyhlašuje a pořádá Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. FFFIMU přijímá, bez ohledu na žánr, filmy od studentů či absolventů Masarykovy univerzity, kteří jsou hlavními autory snímku. Hlavním cílem a účelem FFFIMU je zejména podpořit akademickou produkci krátkých filmů.

Vstup na FFFIMU je zdarma.