Pro média

Jak myšlenka festivalu vznikla?


Festival vznikl po vytvoření projektu "Všech pět pohromadě" v roce 1999 k pátému výročí Fakulty informatiky. Protože byly první pokusy studentů o audiovizuální tvorbu poměrně slabé, byl vypsán předmět Multimediální elektronické publikace, ze kterého se následně vyvinula dvojice předmětů: Základy filmové řeči (PV110)Produkce audiovizuálního díla (PV113). V rámci nich pak vznikali první snímky, jejichž autoři si vyzkoušeli kompletní tvorbu filmu, od prvotní představy přes scenář až po produkci, střih a přípravu festivalu, který poprvé proběhl již roku 2001.


Jak byl první ročník přijat?


Výborně. Často se cituje Zuzana Popelková z časopisu Informagika - "Především je potřeba říci, že první ročník festivalu studentských filmů na FI mě nadchnul. Fakt, že pod rukama informatiků vzniklo deset vtipných snímků, mi připadá podobně neuvěřitelný jako možnost, že deset angličtinářů napíše operační systém." Především díky jeho úspěchu se z filmových festivalů na FI stala tradice.


Jak dlouhé jsou přípravy filmů?


Většina filmů na festivale je dílem studentů a absolventů dvojice návazných předmetů - PV110 Základy filmové řeči a PV113 Produkce audiovizuálního díla. V podzimním semestru se v rámci PV110 studenti učí, jak se filmy tvoří (jak pracovat s kamerou, zvukem a střihem), především je pak velká pozornost věnována scénářům. Ty následně v jarním semestru v rámci PV113 pod dohledem odborných pedagogů realizují. V PV113 se taktéž připravuje samotný festival, to znamená, že je nejenže pouze složený ze studentských snímků, ale zároveň se o celou jeho organizaci a přípravu starají studenti.


Dělají všechno studenti opravdu sami?


Pedagogické vedení pomáhá korigovat přípravu festivalu a řídí tvorbu filmů správným směrem, o samotnou přípravu se ale starají týmy studentů, na které dohlížejí absolventi předešlých ročníků. To znamená, že studenti skutečně sami nejen natočí dostatek filmů, ale také vytvoří celou grafickou stránku festivalu, kontaktují sponzory nebo partnery, nachystají web, natočí upoutávku, připraví moderátoské vstupy a mnoho mnoho dalšího.


Jak byste zhodnotil loňský ročník?


Předchozí ročník byl zaručeně tím zatím nejlepším. Navzdory tomu, že se tým organizátorů z velké části každý rok mění, je vidět, že zkušenosti se daří předávat dále a kvalita festivalu rok od roku stoupá – a to platí jak pro kvalitu filmů, tak pro festival jako takový. Minulý rok se poprvé rozšířil za hranice Fakulty informatiky – současně se promítalo i v Univerzitním kině Scala. Navštívil ho tak zatím asi největší počet diváků (přesná čísla nemáme, pohybují se však okolo tísícovky návštěvníků) a my pevně věříme, že tento rok se opět překonáme. Vše tomu, vzhledem k dařícím se přípravám, zatím nasvědčuje.


Co bude letos nového?


Minulý rok proběhla zatím největší změna v historii festivalů – již zmíněné rozšíření do univerzitního kina Scala. Tento rok se proto raději do radikálních změn pouštět nebudeme. Každopádně bude na festivale okolo tuctu nových kvalitních soutěžních filmů a také několik překvapivě zajímavých bonusů. Letošní ročík nese motto „POHNI OBRAZEM“.

Aktuality k 17. ročníku zveřejňujeme průběžně na našich Fb stránkách!


Plakat

Plakát ke stažení v pdf formátu.