Úvodem

Vážení přátelé filmového umění,

děkujeme vám za účast na již 16. ročníku Filmového festivalu fakulty informatiky, kde studenti MU představili svoji tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála proběhlo promítání původních autorských filmů dne 20. 5. 2016 od 19:30 již tradičně na Fakultě informatiky MU. Novinkou je souběžné promítání v Univerzitním kině Scala.

Letošní ročník měl motto Chceš to taky?

Viděli jste výsledek snahy studentů MU o vyjádření se filmovou řečí, kdy desítku profesí, prakticky vše od námětu až po produkci, si dělají studentské týmy svépomocí, pod mentorstvím pedagogů. I letos se do přípravy zapojili studenti několika fakult MU (a také studenti herectví JAMU).

Filmy z letošního Filmového festivalu si můžete prohlédnout na youtube

Nakonec si každý divák mohl vybrat své nejoblíbenější snímky, které navrhl na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předali věcné ceny sponzorů. Výsledky hlasování diváků i odborné poroty jsou k nalezení na našich webových stránkách. 

Vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník!

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl, Josef Víšek