Přihláška studentských filmů

15. Filmový festival Fakulty informatiky přijímá, bez ohledu na žánr, filmy od studentů, či absolventů Masarykovy univerzity, kteří jsou hlavními autory snímku. Přihlášení je zdarma. Přihlášení soutěžního snímku musí provést za autorský kolektiv hlavní autor. Soutěžní snímek by neměl být starší tří let a nesmí být delší než osm minut.

Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2015 o půlnoci SEČ. Snímky je nutno přihlásit pomocí online formuláře. Každý příspěvek musí mít výstižný název. Součástí přihlášky musí být též doprovodný text se stručnou anotací snímku. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo bez předání k posouzení Programovému výboru vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření festivalu, jakožto i příspěvky, které nevyhovují výše uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

Každý autor/autorský kolektiv může přihlásit na festival maximálně tři samostatné snímky. Výběr snímků k projekci a dramaturgii večera určí ředitel festivalu s vyučujícími předmětu PV113 Produkce filmového díla. Na zařazení do programu festivalu není právní nárok.

Autoři budou o přijetí či nepřijetí díla k projekci na festivalu informováni do konce dubna na kontaktech uvedených v přihlášce. Snímky vybrané Programovým výborem budou během XV. Filmového festivalu Fakulty informatiky veřejně promítnuty v rámci programu festivalového večera. Vstup na projekce je zdarma. Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:

Hlasováním odborné poroty
Diváckou anketou

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny se předávají během slavnostního vyhlášení výsledků dne 15. května 2015. Při nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s pořadateli XV. Filmového festivalu FI MU.

Ceny poroty:


1. místo - 1500 Kč, licence Adobe Master Collection CC, putovní soška Filmobola
2. místo - 1000 Kč, licence Zoner photo studio 17, iPod
3. místo - 500 Kč, licence Zoner photo studio 17

Ceny diváků:


1. místo - licence Cinema 4D R16, sportovní taška, cyklovak a tričko EmbedIT, multipack Starobrno medium, putovní soška Filmobola
2. místo - licence Zoner photo studio 17, cyklovak a tričko EmbedIT, multipack Starobrno medium
3. místo - licence Zoner photo studio 17, tričko EmbedIT, multipack Starobrno medium

Právní ustanovení

Přečtěte si prosím i právní ustanovení a pravidla pro přihlašování filmů!

Přihláška

Přihlašování bylo ukončeno. Děkujeme za Vaše filmy.FI Technická stránka, grafická úprava: Anna Galbová, Jan Sláma
LEMMA - laboratoř elektronických multimediálních aplikací
Facebook   Youtube
Lemma