kamera fb icon youtube icon

Předchozí ročníky

Filmový festival Fakulty informatiky se koná pravidelně již od začátku tisíciletí. Zde si můžete prohlédnout stránky všech dosavadních ročníků včetně programů. Vybrané snímky z festivalů navíc můžete zhlédnout online.

Vybrané filmy ze starších festivalů najdete ve videoarchivu laboratoře LEMMA nebo na strankách LEMMA, či předchozích ročníků festivalu.

Materiály předchozích ročníků