Program

Vážení přátelé filmového umění,
srdečně vás vítáme na Filmovém festivalu Fakulty informatiky, kde letos již pojedenácté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA proběhne promítání původních autorských filmů dne 19. 5. 2011 večer.

Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů, vše od námětu až po produkci si dělají studenti pod vedením sami. Tento rok připravujeme interaktivní film, v němž si budou moci diváci rozhodnout průběh děje. Do přípravy se zapojili studenti několika fakult Masarykovy univerzity a také studenti JAMU.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu, a další věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan HaklHarmonogram večera

19:30 zahájení festivalu

MC Proxy - V těle mám rytmus

Soutěžní sekce

Nepoučitelní
Don't stay outside
Moji noční známi
Mrkvička

přestávka 20 minut na občerstvení

Včerejší horoskop
Sprcha, úsměv, sprcha
Mafie Brno
Šachy
UpDown

přestávka 10 minut na hlasování // bonusová sekce

Návrat
Tři básně Vladimíra Holana
LB1 - Nech to spát
Běžec
O sile a zodpovednosti
Piktogram

technická přestávka 1 minuty/interaktivní flim

Jiný nebudeš

vyhlášení divácké ankety
vyhlášení odborné poroty
22:30 ukončení


Festivalová brožuraPromo plakát

promo plakat festival fi muniRočník 2010

Technická stránka, grafická úprava: Filip Daněk, Jakub Fiala, Martin Kacvinský, David Rakowski
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací | validní xhtml, css
Vstoupit na úvodní stránku festivalu | | mapa webu