Program

Vážení přátelé filmového umění,
srdečně vás zveme na Filmový festival Fakulty informatiky, kde letos již podesáté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. proběhne promítání původních autorských filmů dne 13. 5. 2010 večer.

Snahu zvýšit obsahovou a technickou kvalitu vytvářené produkce laboratoře podpořilo rozšíření technického vybavení laboratoře LEMMA, zapojení herců JAMU, experiment s 3D filmováním a rozšíření spolupráce s dalšími fakultami MU. Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu a další věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl

Harmonogram večera

19:30 zahájení festivalu
Soutěžní sekce

Binární bedna
Odcizení
Reklama na tělový krém Milan
Hlas
Legoist
Nebylo nebylo
Dirka

přestávka 20 minut na občerstvení

Čekárna
Groteska
Usínání
Každodenní cesta do školy
Key to Success
Game over

přestávka 10 minut na hlasování // bonusová sekce

Osudová rána
The Garage Lair Bitch Project
Domov-Zeď
Claude Debussy: Sonate pour violoncelle et piano

vyhlášení divácké ankety
vyhlášení odborné poroty
22:30 ukončení


Promo plakát

promo plakat festival fi muniFestivalová brožura


MUNI

Kam v Brně

Technická stránka, grafická úprava: Filip Daněk, Jakub Fiala, Martin Kacvinský, David Rakowski
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací | validní xhtml, css
Vstoupit na úvodní stránku festivalu | | mapa webu