Úvod

Vážení přátelé filmového umění,

srdečně vás zveme na Filmový festival Fakulty informatiky, kde letos již poosmé studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. proběhne promítaní původních autorských filmů v rámci oslav Dies academicus dne 21. 5. 2008 večer.

Snahu zvýšit obsahovou kvalitu vytvářené produkce laboratoře podpořilo rozšíření týmu vyučujících o absolventa režie FAMU, zapojení herců JAMU a rozšíření spolupráce s dalšími fakultami MU. Uvidíte výsledek dvousemestrálního úsilí a snahy o zvládnutí desítky profesí malými týmy studentů.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají jako cenu sošku Filmobola, maskota filmového festivalu a věcné ceny sponzorů.

Na shledanou,
Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl

1930reklamní šot, festivalová znělka, zahájení festivalu
1935soutežní filmový blok
2025přestávka s občerstvením pro hlasování divácké ankety, 20m
2045filmový blok absolventských filmů
2145přestávka, 10m
2155předání cen – sošek Filmobola vítězům divácké ankety a odborné poroty
2210filmový blok pro neukojené
2230závěr festivalu